Området omkring Mosen og Kirke Værløse

Indkoersel Mosedamgaard

Kirke Værløse ligger ca. 5 kilometer vest for Værløse i Furesø Kommune. Det er en lille by med kun omkring 1.000 indbyggere. Byen er bygget op omkring kirken, som kan dateres helt tilbage til 1300-tallet.

Kirke Værløse rummede tidligere den aktive Flyvestation Værløse, som Mosedamgaard støder op til. I dag er Flyvestationen dels omdannet til et attraktivt boligområde og dels til naturområde med mulighed for mange gode gåture på afmærkede stier.  

I Kirke Værløse er mulighederne for et aktivt udeliv gode med bl.a. både en golfbane samt en rideskole.