Turridning og undervisning på gode islandske heste

Unnamed

Mosedamgaard turridning og træning har gode og fine turheste. 

Vi rider ansvarsfuldt og tager hensyn til den nyeste.

Du skal have rideerfaring for at kunne ride med på skovturshold.

Du kan ride fast f.eks. hver anden søndag, så er der altid hest til dig. Rider man på faste hold betales der depositum, læs mere under betingelser.


Turridningscenter Mosedamgård
Rytterne henter hesten på fold, strigler og sadler. Kom 30 min. før, så alle er klar på ridetidspunktet.
Rideture foregår i skov og på stier med turleder. Undervisning og børnehold på ridebanen.

Booking, ændringer og afbud sendes på mail turridning@outlook.dk eller (på dagen) til tlf. 26195750
________________________________

HOLD

Mandag Hver uge Dagtimer Specialridehold mdr. 1.050,-
Tirsdag Hver uge 17.30-18.15 Undervisning mdr. 550,-
Tirsdag Hver uge 18.15-19.00 Undervisning mdr. 550,-

Onsdag lige uger uge 17.15-18.00 Børnehold letøvede md. 325,- kr.
Torsdag Hver uge 17.00-18.30 Skovturshold mdr. 1.200,-
Søndag Lige eller ulige uger 10.00-10.30 Børn Trækhold. mdr. 325,-
Søndag Lige eller ulige uger 10.30-11.00 Børn, let øvet mdr. 325,-
Søndag Hver uge 10.00-10.30 Børn trækhold. mdr. 550,-
Søndag Hver uge 10.30-11.00 Børnehold, ride mdr. 550,-
Søndag Hver uge 11.30-13.00 Skovturshold mdr. 1.200,-
Søndag Ulige uger 11.30-13.00 Skovturshold mdr. 675,-
Søndag Lige uger 11.30-13.00 Skovturshold mdr. 675,-
Part Hver uge 1 fast dag Skov/bane mdr. 675,-
Part Hver uge 2 faste dage Skov/bane mdr. 1.050,-

______________________________________________________________

Tilmelding på alle hold på turridning@outlook.dk


Mandag Hyggeskovtur

Dagtimerne efter aftale

Skovturshold med masser af tid til at snakke, strigle og nus. Vi rider ud i et roligt tempo.
Hesten hentes fra fold, strigles og sadles op. Ridetur i skov og på stier med turleder. Vi mødes som aftalt og rider til tiden. Obs. der rides kun i 1 time men der ligges vægt på masser af tid til opsadling og nus med hesten efterfølgende.

Tilmelding på turridning@outlook.dk

_______________________________________________________________

Juniorhold Øvede 6 -15 år
Onsdag 17.15-18.00. Lige uger

Børnehold 6 år og ældre - Undervisning på bane

Undervisning. Onsdag lige uger 325,- kr. per måned.
Hesten hentes fra fold, strigles og sadles op, og man er klar til hest kl. 17.15 på banen. Børn skal altid være ifølge en voksen ledsager, som hjælper med at sadle op. Børnene skal kunne ride hesten selv rundt efter underviserens anvisning og skal kunne bremse, sætte i gang og styre hesten.

Tilmelding på turridning@outlook.dk

_______________________________________________________________


Tirsdag 17.30-18.15. Hold 1

Tirsdag 18.15-19. Hold 2

Undervisning på bane

Lær at ride den islandske hest. Tölt, trav skridt og galop. Undervisning på bane på hold. Pr. mdr. 550,-
Hesten hentes fra fold, strigles og sadles op og er klar til hest kl. 17.30 på banen.

Tilmelding på turridning@outlook.dk

 _______________________________________________________________


Søndage lige eller ulige uger. 9.55-10.25. Børn trækhold

Hesten hentes fra fold, strigles og sadles op og er klar til hest kl. 10.00 på banen. Vi mødes 9.15 så vi har god tid til at lære at sadle hesten op. Det er forældrene der hjælper med opsadling og trækker hesten på banen.

Kl. 10.30-11.00 Let Øvede

Går du på let øvede skal du stadig komme i god tid fordi det kan være hesten skal sadles op. Tjek på skemaet i turridningsrummet hvilken hest du skal ride og kig derefter på bane om din hest er sadlet op og klar til at blive overtaget. Hvis ikke hesten er på bane, skal du hente den på fold og sadle den op selv. Kan du ikke selv sadle op skal du have en med som kan hjælpe dig, da der på let øved hold ikke er træner til at hjælpe dig. Vi hjælper hinanden så godt vi kan.

_______________________________________________________________

Søndage lige eller ulige. 11.30-13.00. Skovturshold

Skovturshold, dobbelt lektion
Hesten hentes fra fold, strigles og sadles op. Ridetur i skov og på stier med turleder.

Tilmelding på turridning@outlook.dk

____________________________________________________________

Der er mulighed for at melde sig til hver anden uge på skovtursholdene og børnehold.

Priserne ovenfor er baseret på fast tilmelding og vi opkræver en måneds depositum som kan rides op sidste måned man rider. Læs Betingelser for ridning på Mosedamgård nedenfor.

Vi rider på skift på Flyvestation Værløse, Jonstrup-vang, Hareskoven og i Ganløse Ore.

Følg Mosedamgaard på facebook

Dine turleder er

Annie: tlf. 26195750

Trine: tlf 26841085

 

Betingelser for ridning på Mosedamgård

Betingelser ved turridning, ridehold og børnehold
På alle hold gælder det at vi rider uanset vejret, hestene er bygget til det, og vi tager praktisk tøj på. Hesten hentes, strigles og sadles, så man er klar på afgangstidspunktet. Turholdene rider i skoven, undervisningshold foregår på banen.

På børn trækhold, er det forældrene der hjælper med at hente og sadle, og evt. at trække hesten. Børn Let øvede, hjælper forældrene med at hente og sadle hesten.

Al omgang med hestene, også når man rider med på turene, er på egen risiko og ansvar. Tjek din fritidsforsikring dækker eventuelle
skader.

Afbud meldes på turridning@outlook.dk eller hvis det er samme dag på sms til underviser/turleder.

 

Betingelser for part
Du rider på aftalt dag i ugen, på selvvalgt tidspunkt. Hvis du ikke kommer, meldes afbud til 26 19 57 50. Al omgang
med hestene foregår på egen risiko og eget ansvar. Tjek din fritidsforsikring dækker eventuelle skader. Som parthaver skal
man rense folde, to børfulde om ugen, og en gang hver mdr. skal hovedtøj og sadel ordnes med sadelfedt. Der
står sæbe og saddelfedt i rytterstuen. Det kræves at alle parter de minimum hver anden måned får undervisning.
Man må selv bestemme om man kommer med på hold eller købe enetime. Holdundervisning, tirsdage deltager man
efter aftale, og på partshesten hvis den er ledig, kr. 100 per gang. Eneundervisning koster 150 kr. og foregår på partsdag på
partshesten. Aftales på sms med Annie 26195750.

 

Betaling turridning, ridehold og parter
Ved fast holdridning betales én måneds depositum, som rides op den sidste måned ved opsigelse. Betaling sker kontant ved tilmelding. Der betales forud en mdr. af gangen, forfalden den første ridegang i måneden. Ved manglende betaling kan pladsen gives til anden side. Opsigelse til den første i en mdr. Helligdage rides ikke og godtgøres ikke.

Betal på forudfyldte kuvert som står i Rytterstuen, og læg den i postkassen nedenunder. Angivet navn dag/tidspunkt og beløb.
Kontakt og holdopskrivning: Send en mail til turridning@outlook.dk. Skriv hvilket hold du gerne vil på, alder og
niveau, og vi kontakter dig.
________________________
Turridningscenter Mosedamgaard • Lejrvej 2 Kirke Værløse • 3500 Værløse • Annie: tlf.: 26195750 og Trine: tlf 26841085.
turridning@outlook.dk