Psykolog

Charlotte Trym varetager behandling inden for Pyskologi og samtaleterapi.

læs mere om Charlotte på trym.dk


Jeg har stor erfaring i at arbejde med børn, unge og deres forældre og lærere. Jeg er meget engageret i mit arbejde med børn, unge og deres familier, har evne til at skabe god kontakt til dem og får gode resultater i mit arbejde. Jeg arbejder ud fra en systemisk- og løsningsfokuseret referanceramme.
Jeg elsker at undersøge, opmuntre og støtte andre i deres udvikling – opbygge deres selværd, mod og styrke. Jeg har en anerkendende, ressourcefokuseret og fremtidsorienteret tilgang. I samtalerne arbejdes med de mange forskellige udfordringer livet byder på.