Firma massage

Solar Plexus på Mosedamgaard tilbyder også sundhed og velvære til virksomheder.

Mange virksomheder har allerede fået øjnene op for de fordele, der er ved en fast behandlingsordning. 


Massage Ordning Virksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Solar Plexus oplever vi, at stillesiddende arbejde, ensformige og forkerte arbejdsstillinger, lange arbejdsdage, dårligt indeklima og et til tider stressende familie- og fritidsliv, kan være årsag til mange lidelser. Med den rigtige behandling, kan disse lidelser bedres eller afhjælpes.

Resultatet af en fast ordning vil på sigt give gladere og mere kreative og produktive medarbejdere. Samtidig kan sygefravær mindskes og eventuelle langtids sygemeldinger p.g.a. stress og udbrændthed kan i mange tilfælde helt undgås.

Kort sagt vil resultatet af jeres investering blive en sjovere, mindre stresset og mere produktiv arbejdsplads.

Skattefordele ved Massageordning

Betaler virksomheden for ydelserne, kan virksomheden selvfølgelig fratrække udgiften før skat, men er der egenbetaling for medarbejderne kan de med virksomhedens hjælp fratrække de fleste af ydelserne i bruttolønnen.

Referencer virksomhedsaftaler

Se hvad andre virksomheder skriver om vores massageordning, og hvilke fordele de har fået ud af det på www.solplex.dk