Priser

fra kr. 1250,- per person ved tilmelding af minimum 8 deltagere.

Skriv for at få sammensat et tilbud hvor vi tilpasser kurset efter emner.